Informatie voor cliënten

De eerstelijnspsycholoog zal eerst een intakegesprek met u hebben. Daarna wordt besproken of uw klachten behandeld kunnen worden middels één van de zorgproducten binnen de Basis GGZ, te weten: product Kort, Middel of Intensief. Het aantal consulten varieert hierbij van vijf tot circa 12 consulten per zorgproduct, afhankelijk van de ernst van uw klachten. Constateert de psycholoog dat u niet binnen de Basis GGZ geholpen kunt worden, dan wordt u terugverwezen naar de huisarts. Mogelijk is dan een verwijzing naar de Gespecialiseerde GGZ nodig of kan laagdrempelige hulp uitkomst bieden, zoals begeleiding door de praktijkondersteuner van de huisarts (POH-GGZ) of het maatschappelijk werk.

 

Wat kost hulp via de Basis GGZ?
Vanuit uw basisverzekering heeft u recht op vergoeding van psychologische hulp in de Basis GGZ. U hoeft geen eigen bijdrage te betalen, maar de vergoeding valt wel onder het eigen risico in de zorg (€ 360 euro in 2014). Kinderen tot 18 jaar hebben geen eigen risico in de zorg. Als uw psycholoog een contract heeft met uw zorgverzekeraar, dan wordt de rekening rechtstreeks tussen zorgverlener en verzekeraar geregeld.

 

Worden alle stoornissen vergoed vanuit de basisverzekering?
Nee, niet allemaal. Belangrijk hierbij is: wat is de hoofdklacht? Als de voornaamste klacht bijvoorbeeld werk-, relatie- of aanpassingsproblemen betreffen, dan vindt geen vergoeding plaats. Maar als b.v. werk- of relatieproblemen onderdeel zijn van een stoornis (b.v. stemmingsstoornis) dan vindt wel vergoeding plaats. Ook geven enkele aanvullende verzekeringen een vergoeding voor behandeling van deze klachten. U kunt bij uw psycholoog en/of uw zorgverzekeraar informeren of uw behandeling vergoed wordt, voordat u begint aan het traject.

 

Als u meer gesprekken nodig heeft
Het kan voorkomen dat gedurende de behandeling blijkt dat u toch een langere behandelduur nodig heeft. In dat geval kan de psycholoog overschakelen naar een ander zorgproduct (b.v. behandeling Intensief in plaats van Kort) zodat u verzekerd blijft van vergoeding. Uw psycholoog zal u daarvan op de hoogte stellen. Mocht u na afronding van de behandeling onverhoopt opnieuw in zorg komen in hetzelfde kalenderjaar, dan kan bij de meeste verzekeraars een nieuw zorgproduct worden vergoed. Er dient dan wel een nieuwe verwijzing van de huisarts aanwezig te zijn.

 

Heeft u nog vragen of wilt u zich aanmelden?
Neem gerust contact op, zie onze contactgegevens.

 

Wat betekent de term Eerstelijnspsycholoog?
Eerstelijnspsycholoog NIP is een geregistreerde titel bij het Nederlands Instituut van Psychologen. De eerstelijnspsycholoog biedt in nauwe samenwerking met de huisarts psychologische hulp bij cliënten met de meest voorkomende psychische klachten. De eerstelijnspsycholoog helpt de cliënt door een diagnose te stellen en hulp aan te bieden met een hierop toegesneden behandeling. Naast geregistreerd Eerstelijnspsycholoog NIP zijn wij zijn tevens allen BIG-geregistreerd Gezondheidszorg (GZ) psycholoog.

 

Wachttijden
Elke zorgaanbieder vermeldt op de website zijn of haar huidige wachttijd voor een eerste afspraak. Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).” Eventueel kunt u ook verwijzen naar de factsheet van de NZa.

 

nip logo